No es permeten desvolucions de la negociació prèvia per correu electrònic o telefònicament