Non se admiten devoluciones sen a negociación previa por correo electrónico ou por teléfono