Garantia

La garantia tindrà una durada de 2 anys des de la data d'emissió de la factura de compra.

Cobertures

Cobrirà tots els desperfectes i vicis de fabricació de tots els components dels equips.

Durant els tres primers mesos de el període de garantia el nostre servei tècnic es desplaçarà al seu domicili en cas d'avaria sense cap cost. En els 18 mesos restants es repercutiran les tarifes vigents per desplaçament.

Veure tarifes

Exempts de cobertura

Els danys ocasionats per mal ús o connexions a tensions incorrectes o motivades per fallades de la xarxa elèctrica. Així mateix quedaran fora de cobertura dels danys ocasionats per vandalisme o robatori.

Servei tècnic

El nostre servei tècnic està qualificat per mantenir la garantia oferta així com el posterior manteniment dels lampadaris durant tota la seva vida útil garantint l'existència de recanvis fins que siguin obsolets.

Manteniment

Les reparacions fora de cobertura es podran efectuar de dues maneres:

  1. Substitució pel client de peces subministrades per l'empresa, com per exemple, els moneders. El client enviarà la peça defectuosa pel mitjà de transport que consideri oportú corrent per la seva part les despeses derivades i nosaltres li enviarem la peça reparada o substituïda amb la factura corresponent a la reparació a ports deguts.
  2. Desplaçament a les instal·lacions de el client. El nostre servei tècnic es personarà per efectuar la reparació en qüestió.

    Veure tarifes